Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie || Szkoła Podstawowa nr 1 :: Gimnazjum Integracyjne ||

O szkole

Email Drukuj PDF

Dyrektor szkoły - mgr Iwona Kędzierska
magister pedagogiki specjalnej

Wicedyrektor szkoły - mgr Anna Jankowska
magister filologii romańskiej,
kwalifikacje do nauczania języka polskiego

Wicedyrektor szkoły - mgr Elżbieta Godzic
mgr pedagogiki
edukacja wczesnoszkolna
edukacja integracyjna dzieci niepełnosprawnych
terapia pedagogiczna z socjoterapią
etyka i filozofia
ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli na liście Ministra Edukacji Narodowej

 

Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie

 

Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie powstał w 2001 roku na bazie Szkoły Podstawowej numer 1. W skład Zespołu Szkół wchodzi Szkoła Podstawowa numer 1 z klasami integracyjnymi oraz Gimnazjum Integracyjne. Od 1994 roku realizujemy integracyjny model nauczania i wychowania, polegający na włączaniu dzieci niepełnosprawnych w środowisko szkoły ogólnodostępnej. Umożliwiamy dzieciom o zróżnicowanych, specyficznych potrzebach edukacyjnych wzrastanie w gronie rówieśników, przygotowując je do normalnego życia w społeczeństwie. Szkoła umiejscowiona jest w centrum  Lubina, uczęszczają do niej dzieci zdrowe zamieszkałe w obwodzie oraz uczniowie niepełnosprawni z terenu miasta i gminy. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. W szkole podstawowej występują równolegle oddziały integracyjne i ogólnodostępne. Natomiast gimnazjum tworzą wyłącznie oddziały integracyjne. Staramy się, aby naszej pracy towarzyszyły słowa Jana Pawła II: "Wy młodzi, którzy nosicie w sercu wielkie aspiracje, uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, solidarnie pomagając jedni drugim."

Reklama
Reklama