Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie || Szkoła Podstawowa nr 1 :: Gimnazjum Integracyjne ||

Email Drukuj

pedagog

UCZNIU, jeśli

- czujesz, że możesz osiągnąć więcej, niż się od ciebie wymaga,

- nie możesz poradzić sobie z nadmiarem obowiązków,

- trudno Ci znaleźć przyjaciół,

- nie potrafisz dogadać się z rodzicami,

- Twoi rodzice nadużywają alkoholu lub przemocy fizycznej wobec Ciebie i Twojego rodzeństwa,

- masz kłopoty z nauką,

- nie potrafisz odmówić, kiedy ktoś nakłania Cię do działań niezgodnych z Twoim sumieniem,

- brakuje Ci książek, przyborów szkolnych, odzieży, często bywasz głodny...

 

RODZICU, jeśli:

- Twoje dziecko jest wybitnie uzdolnione w jakimś kierunku,

- ma problemy z nauką,

- trudno mu znaleźć przyjaciół,

- jest lękliwe, konfliktowe, trudno nawiązać z nim kontakt,

- popadło w konflikt z prawem,

- zażywa środki zmieniające świadomość,

- nie możesz zaspokoić jego podstawowych potrzeb (przybory szkolne, podręczniki, odzież, jedzenie) ,

- masz osobiste bądź rodzinne kłopoty i czujesz, że atmosfera w domu źle oddziałuje na Twoje dziecko,

- Twój współmałżonek nadużywa alkoholu lub przemocy wobec Ciebie i dzieci...

 

NAUCZYCIELU, jeśli

- Twój uczeń często bywa smutny,

- nie ma kolegów,

- ma problemy z nauką,

- jest agresywny, często popada w konflikty z rówieśnikami i pracownikami szkoły,

- znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,

- jest uczniem zdolnym,

- chcesz zorganizować spotkanie z rodzicami połączone z prelekcją lub dyskusją,

- jesteś wychowawcą i twój zespół klasowy ma trudny problem do rozwiązania...

 

CZEKAM NA CIEBIE!

Pedagog SP1 - mgr Agnieszka Krupińska

 

UCZNIU, jeśli

- nie radzisz sobie z nauką w szkole,

- chcesz porozmawiać o swoich problemach,

- potrzebujesz wsparcia...

RODZICU, jeśli:

- chcesz lepiej radzić sobie z wychowaniem swojego dziecka,

- chcesz lepiej poznać swoje dziecko,

- potrzebujesz wsparcia i pomocy...

NAUCZYCIELU, jeśli

- potrzebujesz wsparcia i pomocy w procesie wychowania swoich uczniów,

- jesteś zainteresowany pedagogizacją rodziców... 

 

CZEKAM NA CIEBIE!

Pedagog gimnazjum - mgr Iwona Wiśniewska

 

 
Reklama
Reklama