Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie || Szkoła Podstawowa nr 1 :: Gimnazjum Integracyjne ||

Email Drukuj

surdopedagog

UCZNIU, jeśli

- czujesz, że źle słyszysz,

- nosisz aparat słuchowy,  

- masz kłopoty z nauką,

- nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami, rodzicami bądź nauczycielami...

 

RODZICU, jeśli:

- zauważysz, że Twoje dziecko gorzej słyszy,

- nosi aparat słuchowy,

- jest nadpobudliwe, ma kłopoty z koncentracją uwagi,

- nie potrafi odnaleźć się w gronie rówieśników,

- pragniesz uczestniczyć w terapii surdopedagogicznej swojego dziecka...

 

NAUCZYCIELU, jeśli  

- zauważysz, że Twój uczeń źle słyszy,  

- nosi aparat słuchowy,  

- ma problemy z nauką,  - potrzebujesz wskazówek do pracy z dzieckiem z wadą słuchu,  

- pragniesz pomocy w dostosowaniu programu nauczania do możliwości dziecka niedosłyszącego,  

- chcesz zorganizować spotkanie z rodzicami połączone z prelekcją bądź dyskusją, poszerzające wiedzę z zakresu surdopedagogiki... 

 

CZEKAM NA CIEBIE!

Surdopedagog mgr Katarzyna Chomkowicz

 

Reklama
Reklama